Изпълнени Проекти

Description Employer Ref.
2010
„Проектиране и частична реконструкция на разпределителна (възлова) подстанция “Хисаря” 20/20 кV, с изпълненние на електромеханични блокировки и всички дейности съответстващи на този тип уредба” „ЧЕЗ Разпределение” ЕАД
„Цялостно проектиране и изпълнение на реконструкция и преоборудване на в/ст 20 kV „Борован” „ЧЕЗ Разпределение” ЕАД
Реконструкция на заземяването на звездния център 20 kV на Трафо I и Трафо II в п/ст „Максуда” на територията на РОЦ „Варна”, гр.Варна „Би Пауър”АД/ „Е.Он България Мрежи”ЕАД
„Доставка, монтаж и ПНР на операторска станция за 30 – тонен кран претоварач” „ТЕЦ Варна”ЕАД
„Интегриране на телемеханика в сървър за ТМ в ЛАЗ Г. Оряховица и въвеждането и в операторска станция в ЦУМ - Г. Оряховица” „Е.Он. България Мрежи” ЕАД
Проектиране, доставка, монтаж и ПНР на система за телеуправление и телесигнализация (SCADA) на ТП „Прослав” НК”Железопътна инфраструктора”
Изграждане на телемеханика на ГРУ - Каварна УП България 14,15
Изграждане на телемеханика на в/ст „ Крупен „ Крис 94 ООД
„Изграждане и въвеждане в експлоатация на система за телеуправление на дистанционно управляеми крайни силови съоръжения на производители на ел. енергия „Крис 94”/„Е.Он. България Мрежи” ЕАД
Изграждане на телемеханика на ГРУ за ФЦ Западна промишлена зона „Солар Про” - Девня
Изграждане на телемеханика, телеуправление и автоматизация за крайни силови съоръжения: Реклозери – 3 бр. „Триера”ООД
Изграждане на телемеханика, телеуправление и автоматизация за крайни силови съоръжения: Реклозери – 2 бр. „Крис 94” ООД/ ”Райфайзенбанк”
Изграждане на телемеханика, телеуправление и автоматизация за крайни силови съоръжения: Мощносни разединители – 2бр. „Нотус”ООД
Изграждане на телемеханика, телеуправление и автоматизация за крайни силови съоръжения: Мощносни разединители – 2бр. УП България 1 и 2
Изграждане на телемеханика на в/ст „ Хаус „ „Венит” ООД
„Интегриране на телемеханика на в/ст „Разград” – Център в сървър за ТМ в ЛАЗ Г. Оряховица и въвеждането и в операторска станция в ЦУМ Русе” „Е.Он. България Мрежи” ЕАД
Изграждане на телемеханика, телеуправление и автоматизация за крайни силови съоръжения: Реклозери – 2 бр “Екоенерджи” ООД
„Ремонт релейни табла 110 kV в п/ст”Хр. Смирненски” „Електроенергиен системен оператор” ЕАД
          Доставка, производство, монтаж и ПНР на табла МСС1, МСС2 за пречиствателна станция „Аспарухово” и изграждане на SCADA система „Сфелинос България”
„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нова апаратура за реконс-трукция на управлението на мостов кран №2 с товароподемност Q=500/100 kN за обслужване на ремонтите на съоръженията в котелна зала по съществуващ проект” „ТЕЦ Варна” ЕАД
„Проектиране, доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на 16 бр. честотни регулатори за управление на електродвигателите на прахо-питатели на блок 4 и подмяна на постояннотоковите електродвигатели с подходящи асинхронни” „ТЕЦ Варна” ЕАД
„Модернизация на кран портален, тип „Кировец” 10 тона” Пристанище Леспорт АД
2009
„Изпълнение на част ел. на кран Q=145 t в склад за отработено ядрено гориво – „АЕЦ Козлодуй”- нов кран изцяло с платформа „Сименс” “Бесттехника” ЕООД
„Реконструкция част ел. на 5 броя кранове в завод „Чугунолеене” – гр.Ихтиман, включваща преоборудване: смяна на двигатели и подмяна с двигатели с инверторно управление – платформа „Сименс” “Бесттехника” ЕООД
“Проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нова апаратура за реконструкция управлението на мостов кран №3 Q500/100 kN” „ТЕЦ Варна” ЕАД Да
“Монтаж на 2 бр. Телферни кранове 3t” „Струма имоти”
Изграждане на телемеханика, телеуправление и автоматизация за крайни силови съоръжения: Реклозер – 1 бр. „РЕ Инженеринг”ООД
Изграждане на телемеханика, телеуправление и автоматизация за крайни силови съоръжения: Реклозери – 1 бр “Зевс Билдинг Инвест” ООД
Изграждане на телемеханика, телеуправление и автоматизация за крайни силови съоръжения: Реклозери – 1 бр “Крис 94” ООД / “ЕОН България мрежи”ЕАД
„Ремонт релейни табла 110 kV в п/ст”Хр. Смирненски” „Електроенергиен системен оператор” ЕАД
Въвеждане на единна система за телеуправление – ЦУМ Варна „Е.Он. България Мрежи” ЕАД Да
Изграждане и въвеждане на телеуправление и автоматизация на 2 бр. реклозери – район Плевен област „ЧЕЗ Разпределение” ЕАД
Производство, доставка, монтаж и ПНР на табла за пречиствателна станция „Стар Содов завод” и изграждане на SCADA система „Софстрой”АД
Настройка и ПНР на релейни защити – част 110 kV, програмиране, настройки и ПНР на система за телемеханика и телеуправление (SCADA система) – база RTU560, IEC61850 на подстанция „Хермес парк 110/20 kV – гр.София” „АББ България” ЕООД Да
„Ремонт релейни табла 110 kV в п/ст”Лаута” „Електроенергиен системен оператор” ЕАД Да
„Ремонт на полета Ср.н. п/ст „Дряново” „Електроенергиен системен оператор” ЕАД Да
Реконструкция на килии 20 kV - п/ст „Шабла” „Импулс Е”АД
Проектиране, доставка, монтаж и ПНР на част телемеханика на в/ст”Долни чифлик” „ГТТ Инженеринг”ООД
Реконструкция на килии 20 kV - п/ст „Албена” „Импулс Е”АД
Проектиране и реконструкция на 20 kV - п/ст „Стоян Едрев” и изграждане на SCADA система „ЧЕЗ България” ЕАД
Пълна автоматизация – проектиране, доставка и монтаж на система за телеуправление и телесигнализация на Grinding line – база Simatic S7 - 300 “Каолин”АД
Проектиране, доставка, монтаж и ПНР на система за телеуправление и телесигнализация (SCADA) на в/ст „Етерна” ”Табаков и синове Електролукс”
Проектиране и изпълнение на ел. инсталация за управление на 6 бр. вентилатори на кота 33 и 6 бр. вентилатори за взривни клапани на прахови бункери на котли от 1 до 6 с цел подобряване на вентилацията и намаляване стойностите на СО, както и монтирането на вентилаторите „ТЕЦ Варна” ЕАД Да
      Система за управление и автоматизация SCADA на цех за производство на калциран и мета каолин „Каолин”АД
2008
„Реконструкция на полукозлови кран КП 204Е, изпълнена с инвертори платформа „Сименс” „ТЕЦ Варна” ЕАД
    „Модернизация на кран портален, тип „Кировец” №23 – 16 тона” „Пристанищен комплекс Лом” ЕАД Да
“Реконструкция и модернизация на пристанищни портални кранове” “Пристанище “Одесос ПБМ” АД Да
Проектиране, доставка, монтаж, изграждане и ПНР на система за телемеханика и телеуправление за обекти „Летище Варна” и „Летище Бургас” „Консорциум ПБЕС” ООД
Проектиране, доставка, монтаж и ПНР на система за телеуправление и телесигнализация (SCADA) на в/ст „Ядрен” ”Елстив Инженеринг”ООд
    Проектиране и реконструкция на ЗРУ 20 kV - п/ст „Повеляново” и изграждане на SCADA система „Е.Он. България Мрежи” ЕАД Да
    Проектиране, доставка, монтаж и ПНР на система за телеуправление и телесигнализация (SCADA) на ТП „Честово” НК”Железопътна инфраструктора” Да
    Проектиране, доставка, монтаж и ПНР на част релейни защити и телемеханика на п/ст”Клисе баир” „ГТТ Инженеринг”ООД/ „Е.Он. България Мрежи” ЕАД
Проектиране, доставка, монтаж и ПНР на прекъсвачи и релейни защити – в/ст”Фабрика село Устрем” “Каолин”АД
Проектиране и реконструкция на килии в п/ст „Запад” и п/ст „Север” „Булмарк”ООД
Проектиране и реконструкция на килии в п/ст „Север” „Е.Он. България Мрежи” ЕАД
Монтаж и ПНР на система за компенсация на реактивна мощност 6 kV “Каолин”АД
2007
„Реконструкция на ел.част на 2 броя 35 t ел. кранове тип „Портейнер” Пристанище Варна Запад” - изпълнена с инвертори платформа „Сименс „Пристанище Варна” ЕАД Да
Проектиране, доставка и монтаж на система за телеуправление и телесигнализация (SCADA) на 7 бр. възлови станции „ЧЕЗ България” ЕАД – район Плевен и област Плевен Да
Проектиране, доставка и монтаж на система за телеуправление и телесигнализация (SCADA) на главна подстанция „Вулкан” „Вулкан”АД - Димитровград
  Монтаж и ПНР на рехабилитация на ЗРУ 10 kV и проектиране, доставка и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация (SCADA) на подстанция „Изток” „Булмарк”ООД/ „Е.Он. България”ЕАД Да
Проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нова апаратура за реконструкция на полукозкови кран КП20УЄ „ТЕЦ Варна”ЕАД Да
2006
“Преоборудване на табло – главен автомат на 2 броя 20 t ел. кранове тип”Албрехт” в „Пристанище Варна Изток” „Пристанище Варна” ЕАД Да
„Реконструкция на ел.част на 1 брой 5 t грайфе-рен ел. кран на територията на „Ксела България” ЕООД - гр.Кремиковци” - изпълнена с инвертори платформа „Шнайдер Електрик” и смяна на двигатели “Ксела България”ЕООД Да
„Реконструкция на ел.част на кран портален, тип „Кировец” - 10 t – „Пристанище Варна” – 3 бр. - изпълнена с инвертори платформа „Елин” и двигатели „Сименс” “Бесттехника” ЕООД
Проектиране, доставка и монтаж на система за телеуправление и телесигнализация (SCADA) на възлова станция „Вароша” „ЧЕЗ България” ЕАД – район Плевен Да
Проектиране, доставка и монтаж на система за телеуправление и телесигнализация на автоматично включване на резервата ДП РВД – София Сектор ТРЛК Върбица
2005
“Изработка, доставка и монтаж на пултове за управление на кранове тип „Портейнер” и пускането им в експлоатация” ЕТ”Нитони – Николай Николов” Да
Проектиране, доставка и монтаж на система за телеуправление и телесигнализация (SCADA) на 4 бр. възлови станции „ЧЕЗ България” ЕАД – район Плевен Да
Проектиране, монтаж и настройки на система SCADA “ВЕЦ Черни Осъм Да
Проектиране, монтаж, настройки и пълни функционални и профилактични изпитания на микропроцесорни релейни защити за хидрогрупи 1 и 2 “ВЕЦ Черни Осъм

Достъп на клиенти

Потребител
Парола

Инженерингови партньори


Please install Flash Player and enable javascript.