Реконструкция на кранове

   Поради нарасналият интерес към технологията за управление, базирана на програмируеми логически контролери, а също и към РС - базираното управление, което се разглежда като фундаментален подход за изграждане на управляващи стратегии без компромиси по отношение на функционалността и прецизността в изпълнението на автоматизационните задачи, фирмата разработи специализиран модулен софтуер за управление на подемни съоръжения, който намери широко приложение в пристанищните комплекси.

Референтен лист:

  • Реконструкция на полу-козлови кран КП204 Э - "ТЕЦ Варна" ЕАД 2008
  • Преоборудване на табло - главен автомат на 2бр. 20т. ел. кранове тип "Албрехт" в "Пристанище Варна Изток" - "Пристанище Варна " ЕАД 2006
  • Реконструкция на ел. част на 2бр. 35т. ел. кранове тип "Портейнер" в "Пристанище Варна Запад" - "Пристанище Варна" ЕАД 2007
  • Реконструкция и модернизация на пристанищни портални кранове - "Пристанище Одесос ПБМ" АД 2008
  • Модернизация на портален кран тип "Кировец" - 16т. КП16(20) - "Пристанищен комплекс Лом" ЕАД 2008
  • Реконструкция на ел. част на 1бр. 5т. грайферен ел. кран - "Ксела България" 2007
  • Реконструкция и модернизация на 3бр. портални крана тип "Кировец" -1от. - Пристанище Варна - част електрическа - "Бесттехника" ЕООД 2005/2006
  • Реконструкция и модернизация на 5бр. кранове - част електрическа - "Чугунолеене" гр. Ихтиман "Бесттехника" ЕООД 2008/2009
  • Производство и доставка на табла за управление на врати за тунелни затвори - Метрополитен - София
  • Производство и доставка  на табла за управление на кранове - по конструкторска документация на клиента

Достъп на клиенти

Потребител
Парола

Инженерингови партньори


Please install Flash Player and enable javascript.