Приложения в енергетиката

   Пълен инженеринг на цялостната (глобалната) система за телеуправление, телесигнализация и енергиен мениджмънт включващ:

 • Проекти за проучване и обследване на съществуващото положение и техническото състояние на подстанции, възможностите за изграждане на трасета и канали за комуникация и реконструкция. Изготвяне на концепция за цялостното изграждане на системата.
 • Доставка на необходимото оборудване за обновяване на регионалните диспечерски центрове и подготовката им за включване към централизирана система за телеуправление и телесигнализация.
 • Цялостно изграждане на автоматизирана система за телеуправление, телесигнализация и енергиен мениджмънт.

   Реконструкции на подстанции:

 • Реконструкция и рехабилитация на ЗРУ (закрита разпределителна уредба) средно напреженние
 • Ремонт на ел. част и изграждане на табла за управление, като се използват най - съвременните технологии в релейните защити, меренето и SCADA системите
 • Първична комутация - проектиране и изпълнение
 • Вторична комутация и телемеханика - проектиране и изпълнение
 • Пуско - наладъчни работи

   Цялостно проектиране на електро - енергийните подстации  - нашите проектанти познават основното оборудване на почти всички големи европейски фирми производители на апаратура за високо и средно напрежение, използвано в такива проекти.

   Проектиране и производство на контролни и релейни табла:

 • Фирмата може да предложи проекти и доставка на релейни и командни табла оборудвани с апаратурата от всички известни европейски производители.
 • Командните и релейни табла се доставят напълно оборудвани, окабелени и изпитани.

   Доставка на оборудване и материали

 • Доставка на електротехническо оборудване и материали по спецификации на клиента.
 • Изготвяне на спецификации в съответсвие с техническите изисквания на клиента и доставка на електро оборудване.

   Изпитване на релейни защити - настройка и изпитване на релейни защити, както предпускови, така и като рутинна поддръжка. Настройката и тестването на тези релейни защити включва също и конфигурирането им съобразно конкретния проект, чрез използване на съответните програмни продукти. Досегашния ни опит включва работа с оборудване на ABB, Siemens, Areva, GE, Schneider Electric.

 

Достъп на клиенти

Потребител
Парола

Инженерингови партньори


Please install Flash Player and enable javascript.