SCADA системи

Референтен лист:

  • Телемеханикана п/ст "Изток" 110/10/10kV - ЗРУ, КРУ и ОРУ с две операторски станции - "Е.Он България Мрежи" АД 2007 виж тук
  • Реконструкция на операторска станция за управление на ОРУ 110kV п/ст "Чайка - "Е.Он България Мрежи" АД 2008 виж тук
  • Система за телеуправление и телесигнализация на възлова станция "Вършец" - "ЧЕЗ България" ЕАД 2007
  • Система за телеуправление и телесигнализация SCADA на възлова станция "Вароша" - област Благоевград - "ЧЕЗ България" ЕАД 2007
  • Система за телеуправление и телесигнализация на 13 възлови подстанции в гр. Плевен и област Плевен - "ЧЕЗ България" ЕАД 2005-2008 виж тук
  • Изграждане на система за телеуправление и телесигнализация - SCADA на тягова подстанция "Честово" - НК "Железопътна инфраструктура" 2008 виж тук
  • Система за контрол, мониторинг, телеуправление и телесигнализация на главна подстанция на завод "Вулкан" - "Вулкан" АД Димитровград 2006

Достъп на клиенти

Потребител
Парола

Инженерингови партньори


Please install Flash Player and enable javascript.