За Автоматизацията

    Наличието на морално и физичиски остарялата технологична база в част от българските предприятия е предпоставка за развитие на пазара на средства и системи за автоматизация предвид необходимостта от изпълнението на проекти за реконструкция и модернизация на съществуващото оборудване, включително и на средствата за автоматизация. Изборът на платформи за автоматизация от последно поколение се стимулира от възможностите, които те предлагат за намаляване на общите производствени разходи.
    Ние изпълняваме пълния обем дейности по автоматизация:

  • Оглед на обекта за автоматизация
  • Изработка на техническо задание
  • Изработка на конструкторска документация
  • Програмно обезпечаване и SCADA система
  • Разработване на системи за управление
  • Монтаж и пуско - наладъчна работа на обекта
  • Изработка на документация за работа със системата и обучение на специалистите на Възложителя

 

Достъп на клиенти

Потребител
Парола

Инженерингови партньори


Please install Flash Player and enable javascript.